17. Μετρώ και εκφράζω το μήκος - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

17. Μετρώ και εκφράζω το μήκος
Η βασική μονάδα μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο.


Το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη μετρώ 
και παριστάνεται διεθνώς με το γράμμα  m.     
Εμείς στην Ελλάδα  χρησιμοποιούμε το γράμμα μ.


Το μέτρο έχει υποδιαιρέσεις, 
δηλαδή μικρότερες μονάδες


Υποδιαιρέσεις
του   είναι:

➤ το δεκατόμετρο (δεκ.)
 ➤  το εκατοστόμετρο 
      ή εκατοστό (εκ )
 ➤  το χιλιοστόμετρο 
     ή χιλιοστό ( χιλ.)
Μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης είναι το χιλιόμετρο (χμ ή km),το οποίο ισούται με 1000 μέτραΓια να δούμε όμως τις μετατροπές του...

π.χ. :

 
 Θέλω να μετατρέψω 5 μέτρα σε δεκατόμετρα:    

5 μ. = ___ δεκ.


Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα μέτρα στα δέκατα.

  Άρα ακολουθώ τα βελάκια και κάνω ένα πηδηματάκι.


                 Λέω 5 x 10 = 50.


                Άρα, 5μ. = 50 δεκ.

 
Θέλω να μετατρέψω 9 μέτρα σε εκατοστά:  
            
                           9 μ. = _____ εκ.

  Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα μέτρα στα εκατοστά.
               

 


Άρα ακολουθώ τα βελάκια και κάνω δύο πηδηματάκια.

Λέω 
9 x 10 =90    και 
90 x 10 = 900

ή 
9 x 100 =900.

   Συνεπώς    9μ. = 900 εκ.


         

                    

                    

Θέλω να μετατρέψω 600 εκατοστά σε δέκατα:  

600 εκ.  = _____ δεκ.

 
    Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα εκατοστά στα δέκατα.Ακολουθώ τα βελάκια και κάνω ένα πηδηματάκι.


Λέω 600 : 10 = 60.

Συνεπώς 600 εκ. = 60 δεκ.


  


Θέλω να μετατρέψω 8.000 χιλιοστά σε μέτρα:

8.000 χιλ.  = _____ μ.


Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα χιλιοστά στα μέτρα.


    


Άρα ακολουθώ τα βελάκια και κάνω τρία πηδηματάκια.

    Λέω 8.000 : 10 = 800 και 
800 : 10 = 80 και 
80 : 10 = 8 
ή 8.000 : 1.000 = 8

 Συνεπώς 8.000 χιλ. = 8 μ.Μαθαίνω...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το σχόλιό σου θα εμφανιστεί μόλις εγκριθεί

Next previous