Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Ευθύς και πλάγιος λόγος
Τι είναι ο ευθύς και ο πλάγιος λόγος;

8. Tο νερό, πολύτιμες σταγόνες
 Το νερό αποτελεί «πηγή ζωής για τον πλανήτη και τους κατοίκους του».  

26. Οι κυριότερες φάσεις του πολέμου
O στρατός των Πελοποννησίων έκανε εισβολή στην Αττική (431 π. Χ.)
previous