Σεπτεμβρίου 2021 - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Τα επίθετα

 


Θυμάμαι τα επίθετα ;

Τα αποσιωπητικά
Με τις τρεις τελίτσες θα σιωπήσω και άλλο πια δεν θα μιλήσω...

5. O τόπος μας : Tα φυσικά χαρακτηριστικά του
Ο νομός μας λέγεται  Ξάνθη

5. Μαθαίνω για τα πολύγωνα

 Το γεωμετρικό σχήμα που φτιάχνεται από μια κλειστή τεθλασμένη γραμμή

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Χρονική αντικατάσταση
Τι είναι η χρονική αντικατάσταση;

Τα Υλικά Γραφής των Αρχαίων

 

 Αρχαίες επιφάνειες γραφής (το αρχαίο χαρτί)..

Οι χρόνοι των ρημάτων

 
Χρόνοι ονομάζονται οι μορφολογικοί τύποι του ρήματος με τους οποίους δηλώνεται

2. Oι Έλληνες δημιουργούν αποικίες Oι µετακινήσεις πληθυσµών στην Ελλάδα ανάγκασαν διάφορα ελληνικά φύλα να µεταναστεύσουν.

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

2. Αριθμοί ως το 10.000Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε και να 

Τα άρθρα - οριστικό και αόριστο
Οι μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από τα ουσιαστικά,

1. Η κάθοδος των Δωριέων


 
Oι ∆ωριείς ήταν το τελευταίο ελληνικό φύλο που µετακινήθηκε προς τη νότια Ελλάδα. 

Τα επίθετα

 

Τα επίθετα είναι λέξεις που συνοδεύουν ουσιαστικά και

Τα ουσιαστικά

 

Οι λέξεις που φανερώνουν πρόσωπα, ζώα ή πράγματα,

Next previous