Νοεμβρίου 2023 - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

17. Μετρώ και εκφράζω το μήκος
Η βασική μονάδα μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο.

Επανάληψη στα Αρχαϊκά Χρόνια
Κάνε μια μικρή επανάληψη με  εικόνες...

Παρώνυμα και Τονικά παρώνυμα
 Δύο λέξεις που μοιάζουν κάπως στην προφορά τους ,
Next previous