Προστακτική Ενεστώτα και Αορίστου - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Προστακτική Ενεστώτα και Αορίστου Όταν θέλουμε να προστάξουμε κάποιον να κάνει κάτι,

 
τότε χρησιμοποιούμε προστακτική έγκλιση.

Προστακτική σχηματίζουν ο Ενεστώτας και ο Αόριστος.Η προστακτική έχει μόνο δύο πρόσωπα:
Η προστακτική του ενεστώτα
(εξακολουθητική προστακτική) στην ενεργητική φωνή σχηματίζεται αν προσθέσουμε στο θέμα του ρήματος τις καταλήξεις 

                - ε , - ετε

ή

                -α , -άτε

                    


Η προστακτική του αορίστου (συνοπτική προστακτική)  στην ενεργητική φωνή σχηματίζεται αν προσθέσουμε στο θέμα του ρήματος της οριστικής του αορίστου τις καταλήξεις :

       - σε,  - στε   

       - ψε,  - ψτε 

        - ξε,  - ξτε                                                                               
                                                              κανόνες... 

Οι καταλήξεις στην προστακτική γράφονται με

και στο β΄ ενικό και στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο

π.χ.

παίζε    ⇒  παίζετε.

Τα ρήματα της ενεργητικής φωνής που τελειώνουν σε

σχηματίζουν το β΄ πληθυντικό πρόσωπο σε -ήστε

π.χ.
τραγουδώ  ⇒  τραγουδήστε.


Τα ρήματα της ενεργητικής φωνής που τελειώνουν σε   

σχηματίζουν το β΄ πληθυντικό πρόσωπο σε -είτε

π.χ.
ανεβαίνω  ⇒ ανεβείτεΤα ρήματα της παθητικής φωνής σε  -μαι  σχηματίζουν το 

β΄ πληθυντικό προστακτικής σε - είτε.   

     π.χ.    

χαίρομαι  ⟹  χαρείτε
κρατιέμαι ⟹  κρατηθείτε
               Αν το β΄ πρόσωπο πληθυντικού σχηματίζεται με ( σ ),
δηλαδή -ήστε, γράφεται με ήτα ( η).

Αν όμως σχηματίζεται χωρίς ( σ ), 
δηλαδή - είτε, γράφεται με έψιλον γιώτα ( ει)

π.χ.

φιλώ   ⟶  φιλήστε

βγαίνω  ⟶ βγείτε Next previous