Ελλειπτική Πρόταση - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Ελλειπτική Πρόταση
Να θυμηθούμε λίγο τι είναι η πρόταση...

Πρόταση είναι μια ομάδα λέξεων που είναι τοποθετημένες η μια δίπλα στην άλλη σύμφωνα με τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες και έχει κάποιο νόημα.

Για να υπάρξει μια πρόταση πρέπει να υπάρχει ή να εννοείται η βασικότερη μονάδα του λόγου που είναι το ρήμα.

Κύριοι όροι της πρότασης θεωρούνται
➤ το ρήμα
➤ το υποκείμενο και 
➤ το αντικείμενο
ή ➤ το κατηγορούμενο.


π.χ.

   Υ               Ρ
Ο μπαμπάς οδηγεί

         Α
το αυτοκίνητό του.Στην ελλειπτική πρόταση λείπει κάποιος από τους βασικούς όρους , γιατί εννοείται εύκολα και το νόημα των προτάσεων είναι ξεκάθαρο.

Στον καθημερινό μας λόγο χρησιμοποιούμε κυρίως ελλειπτικές προτάσεις.


- Τι κάνεις;    Λείπει το υποκείμενο εσύ
- Κούνια.       Λείπει και το υποκείμενο εγώ και το ρήμα κάνω
- Εσύ;           Λείπει το ρήμα τι κάνεις
- Πεινάω..    Λείπει και το υποκείμενο εγώ👇Next previous