Οκτωβρίου 2022 - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

Αλλαγή ώρας από θερινή σε χειμερινή
Κανονικά όπως κάθε χρόνο θα γίνει η αλλαγή ώρας από θερινή σε χειμερινή. 

9. Στερεά σώματα – Αναπτύγματα

Αν ξεδιπλώσουμε τα στερεά σώματα φτιάχνουμε τα αναπτύγματά τους.

4. Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλονΕδώ και πολλά χρόνια οι άνθρωποι κατασκευάζουμε χρήσιμα έργα 
Next previous