Μαρτίου 2022 - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

Τα ανώμαλα ρήματα στον αόριστο Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα ρήματα.

Ο αόριστος της ενεργητικής και της παθητικής φωνής
Αόριστος είναι ο  χρόνος που φανερώνει ότι αυτό που σημαίνει

36. Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια
Ο Μ. Αλέξανδρος και οι διάδοχοι του ίδρυσαν νέες πόλεις σε διάφορες περιοχές.
Next previous