Ιανουαρίου 2024 - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024

Τα υποκοριστικά - μεγεθυντικά
Οι λέξεις που δείχνουν ότι κάτι είναι μικρό,

24. Η Αθήνα γίνεται «σχολείο της Ελλάδας»
Η Αθήνα έμοιαζε με σχολείο, όπου σοφοί άνθρωποι συζητούσαν.

Η παράγραφος

Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, όταν δηλαδή αλλάζει

Εθνικά ονόματα

 


Τα κύρια ονόματα που φανερώνουν τόπο ή καταγωγή

Next previous