56. Η πράξη της διαίρεσης με μονοψήφιο διαιρέτη - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

56. Η πράξη της διαίρεσης με μονοψήφιο διαιρέτη

 Όταν γνωρίζουμε τα πολλά και ψάχνουμε το ένα, κάνουμε διαίρεση.
Διαίρεση σημαίνει διαιρώ, δηλαδή  μοιράζω, χωρίζω.

Είναι η αντίστροφη πράξη από τον πολλαπλασιασμό : στον πολλαπλασιασμό ξέρουμε το ένα και ψάχνουμε τα πολλά.

Η διαίρεση συνδυάζει όλες τις άλλες πράξεις , την πρόσθεση, την αφαίρεση και τον πολλαπλασιασμό. 
Ο πρώτος αριθμός αριστερά λέγεται Διαιρετέος (Δ)
είναι ο αριθμός που θα μοιραστεί

Ο δεύτερος αριθμός δεξιά  ονομάζεται διαιρέτης (δ)
είναι ο αριθμός που θα μοιράσει τον διαιρετέο
  Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε λέγεται πηλίκο (π)
  είναι ο αριθμός που μας λέει πόσες φορές χωράει  ο διαιρέτης στον διαιρετέο

  Αυτό που περισσεύει (αν υπάρχει) λέγεται υπόλοιπο (υ)
    Η διαίρεση βήμα βήμα

  ΛΕΜΕ:


   Ένα ψηφίο έχει ο διαιρέτης κι ένα χωρίζουμε από τα αριστερά του Διαιρετέου (πάνω από το 2 βάζουμε έναν τόνο)
  Το 2 στο 2 χωράει 1 φορά.
   Γράφουμε το 1 στο πηλίκο και το πολλαπλασιάζουμε με τον διαιρέτη: 1 x 2 = 2. 
  Το 2 το γράφουμε κάτω από το 2 και το αφαιρούμε. 2 – 2 = 0  Δίπλα στο 0 κατεβάζουμε το δεύτερο ψηφίο του διαιρετέου, το 6 (και το σημειώνουμε με έναν τόνο).
  Το 2 στο 6  χωράει  3 φορές. 
  Γράφουμε το 3 στο πηλίκο και το πολλαπλασιάζουμε  με τον διαιρέτη 3 x 2 = 6. Γράφουμε το κάτω από το 6 και το αφαιρούμε. 
  6 - 6 = 0

   


  Δίπλα στο 0 κατεβάζουμε το τρίτο ψηφίο του διαιρετέου το 4 (και το σημειώνουμε με έναν τόνο).
   Το 2 στο 4  χωράει  2 φορές. 
  Γράφουμε το 2 στο πηλίκο και το πολλαπλασιάζουμε  με τον διαιρέτη  2 x 2 = 4
  Το γράφουμε κάτω από το 4 και το αφαιρούμε. 
  4 - 4 = 0


  άλλη μία διαίρεση...


   Ένα ψηφίο έχει ο διαιρέτης κι ένα χωρίζουμε από τα αριστερά του Διαιρετέου (πάνω από το 4 βάζουμε έναν τόνο)

  Το 7 στο 4  δε χωράει. Γι΄αυτό τονίζουμε και το δεύτερο ψηφίο, το 3.
  Το 7 στο 43 χωράει 6 φορές.
  Γράφουμε το στο πηλίκο και το πολλαπλασιάζουμε  με τον διαιρέτη 6x7 = 42
  Το γράφουμε κάτω από το 43 και το αφαιρούμε
  43 - 42 = 1


  Η επαλήθευση της διαίρεσης είναι ο πολλαπλασιασμός :
  • πολλαπλασιάζουμε τον διαιρέτη με το πηλίκο 
  και 
  • προσθέτουμε το υπόλοιπο (αν υπάρχει).

  Αν βρούμε από τον πολλαπλασιασμό τους τον  Διαιρετέο, τότε η διαίρεση που κάναμε είναι σωστή  👇  👇  👇
  👇


  Next previous