Πώς κάνω Χρονική αντικατάσταση - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Πώς κάνω Χρονική αντικατάσταση
Τι είναι η χρονική αντικατάσταση;

Χρονική αντικατάσταση είναι η μεταφορά ενός  ρήματος  σ' όλους τους χρόνους.


Next previous