Ιανουαρίου 2021 - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Τα παραθετικά του επιθέτου
Τα επίθετα και τους βαθμούς των επιθέτων τα χρησιμοποιούμε κάθε μέρα στο λόγο μας.

Ελλειπτικές προτάσεις
Πρόταση είναι μια ομάδα λέξεων που είναι τοποθετημένες η μια δίπλα στην άλλη

Αρκτικόλεξα
Υπάρχουν ονόματα οργανισμών, επιχειρήσεων, συλλόγων 
Next previous