42. Διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

42. Διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη
Διαίρεση κάνουμε όταν γνωρίζουμε τα πολλά και ψάχνουμε το ένα. 
Να θυμηθούμε λίγο τους όρους της διαίρεσης...

Βασική προϋπόθεση για να εκτελέσουμε σωστά την πράξη της διαίρεσης είναι
να γνωρίζουμε άριστα την προπαίδεια !!!Έχοντας αυτό υπόψη, ας δούμε παρακάτω πώς γίνεται η πράξη αυτή...
 Δύο ψηφία έχει ο διαιρέτης, δύο τονίζουμε στα αριστερά του  Διαιρετέου και λέμε 

το 23 στο 34 χωράει 1 φορά . 
 • Γράφουμε το 1 στο πηλίκο και 
 • κάνουμε πολλαπλασιασμό 
 • γράφουμε  το γινόμενο κάτω από τα τονισμένα ψηφία 
 • και κάνουμε αφαίρεση.  
Τονίζουμε το επόμενο ψηφίο και το κατεβάζουμε  δίπλα στο υπόλοιπο μας. Και λέμε 

το 23 στο 117 χωράει 5  φορές  
(όσες το 2 (δεκ) στο 11 (δεκ))
 • Γράφουμε το 5 στο πηλίκο και κάνουμε πολλαπλασιασμό. 
 • Το γινόμενο το γράφουμε κάτω από τον αριθμό μας (υπόλοιπο αφαίρεσης) 
 • και κάνουμε αφαίρεση. 
Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσουν όλα τα ψηφία του διαιρετέου.
ΔΟΚΙΜΗ

Για να την κάνουμε,


 • πολλαπλασιάζουμε 
το πηλίκο (151) με τον διαιρέτη (23)
 • και προσθέτουμε το υπόλοιπο  (03). 
Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ο Διαιρετέος ( 3.476 ).

Ας δούμε τώρα και μια ακόμη διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη....


Δύο ψηφία έχει ο διαιρέτης , δύο τονίζουμε και στα αριστερά του Διαιρετέου  και λέμε :

Το 52 στο 39 δεν χωράει, 

                       άρα ,
τονίζουμε και το τρίτο στη σειρά ψηφίο του Δ               
 και λέμε, 

     πόσο χωράει το 52 στο 395;

Μπορεί να φαίνεται με μια πρώτη ματιά δύσκολο, αλλά κάνουμε ένα μικρό κολπάκι αφαιρώντας τα τελευταία ψηφία από Δ και δ και λέμε: 

« Πόσες φορές  χωράει το 5 στο 39;   χωράει 7 φορές  ( 5  x 7 = 35 
 • Γράφουμε το 7 στη θέση του πηλίκου. 
 • Πολλαπλασιάζουμε το 7 του πηλίκου με το 52  του διαιρέτη
 • Κάνουμε  την αφαίρεση  

Κατεβάζουμε και το τελευταίο ψηφίο του Δ, δηλαδή το 6 
και λέμε: 

        Πόσες φορές χωράει το 52 στο 315;
 •  Κατά τον ίδιο τρόπο σκεφτόμαστε ότι το 5 στο 31 χωράει 6 φορές (5 x 6 = 30 ), οπότε γράφουμε στο πηλίκο δίπλα στο 7 το 6.
 • Πολλαπλασιάζουμε το 6 με το 52
 • Κάνουμε  την αφαίρεση 


Η διαίρεση μας τελείωσε. Το αποτέλεσμα είναι: πηλίκο 76 και υπόλοιπο 4.
Next previous