Οκτωβρίου 2023 - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023

11β. Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με 10, 100, 1.000...Όταν πολλαπλασιάζω έναν αριθμό με: 

11α. Πολλαπλασιάζω και διαιρώΑπό τις προηγούμενες τάξεις γνωρίζουμε ότι 

Παραγωγή λέξεων
Πολλές από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε παράγονται,

9. Πώς κατασκευάζεται ένα έργο
Τι χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένα έργο;
Next previous