Φεβρουαρίου 2024 - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

Χρονικές προτάσεις
Εκτός από τους χρόνους των ρημάτων, τα χρονικά επιρρήματα, τις ονοματικές φράσεις

Χρονικοί σύνδεσμοι

 


Οι μικρές άκλιτες λέξεις που μας βοηθούν 

33. O θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου
Από τα Σούσα ο Μ. Αλέξανδρος πήγε στην Βαβυλώνα,

Ο Βουκεφάλας, το άλογο του Μεγάλου ΑλεξάνδρουΟ Βουκεφάλας ήταν το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
Next previous