Κυριολεξία, Παρομοίωση και Μεταφορά - Όλα για την τάξη μου Cute Blue Pencil
Untitled

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Κυριολεξία, Παρομοίωση και Μεταφορά
Θυμάμαι την κυριολεξία, την παρομοίωση και τη μεταφορά...


Κυριολεξία έχουμε όταν χρησιμοποιούμε μια λέξη ή φράση με τη βασική, την πραγματική της σημασία.


                       

                                π.χ.

               Η σοκολάτα είναι γλυκιά 
  Παρομοίωση είναι το σχήμα λόγου, στο οποίο για να τονίσουμε μια ιδιότητα ενός προσώπου ή ενός πράγματος, το συγκρίνουμε με κάτι άλλο πολύ γνωστό, που έχει την ίδια ιδιότητα αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό.

Στην παρομοίωση χρησιμοποιούμε για τη σύγκριση τις λέξεις: 
σαν, όπως, λες και, σάμπως, καθώς.


                                                π.χ.

                                                                                         Πεινάω σαν λύκος 

  Μεταφορά έχουμε όταν χρησιμοποιούμε μια λέξη ή φράση με διαφορετική από την πραγματική της σημασία. 
Παίρνουμε την έννοια ή την ιδιότητα από κάτι πραγματικό και τη μεταφέρουμε σε κάτι άλλο που δεν θα μπορούσε να είναι στ’ αλήθεια έτσι. 
Με τις μεταφορές κάνουμε το λόγο μας πιο ζωντανό, πιο παραστατικό.

                                       π.χ.
  
 Έφυγε με βαριά καρδιά (στενοχωρημένος)  Next previous