Όλα για την τάξη μου: Ουδέτερα ανισοσύλλαβα σε -μα Cool Blue Outer Glow Pointer
Untitled

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Ουδέτερα ανισοσύλλαβα σε -μα
Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα ουσιαστικά σε –μα έχουν μία συλλαβή
παραπάνω στη γενική ενικού και σε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμού. 


                 π.χ.
                                                                                      το δέμα - τα δέματα
Τα ουσιαστικά τονίζονται   είτε στην προπαραλήγουσα είτε στην παραλήγουσα .

  • Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα ουσιαστικά που τελειώνουν σε ημα ή -ήμα
                                                                    γράφονται με η.π.χ.


          Ενικός αριθμός :              το σήμα


Πληθυντικός αριθμός :             τα σήματα

Εξαιρούνται : 

-ιμα : κλίμα, κρίμα

- υμα/ύμα : διάλυμα , ένδυμα, ίδρυμα, Ιεροσόλυμα,κάλυμμα, κατάλυμα, 
κύμα, κώλυμα, μήνυμα, ξέπλυμα.

-ειμμα :διάλειμμα, έλλειμμα, υπόλειμμα
Next previous