Όλα για την τάξη μου: Μονάδα μέτρησης του μήκους Cool Blue Outer Glow Pointer
Untitled

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Μονάδα μέτρησης του μήκους Η βασική μονάδα μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο.Το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη μετρώ και παριστάνεται διεθνώς 
με το γράμμα       m.     Εμείς στην Ελλάδα  χρησιμοποιούμε το γράμμα μ
Το μέτρο έχει υποδιαιρέσειςΥποδιαιρέσεις του μέτρου,  δηλαδή μικρότερες μονάδες,  είναι: 
                              


                                             το δεκατόμετρο (δεκ.)

                    το εκατοστόμετρο ή εκατοστό (εκ )

                         το χιλιοστόμετρο ή χιλιοστό (χιλ.)Ø    Μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης είναι το χιλιόμετρο (χμ) ή (km),
το οποίο ισούται με 1000 μέτρα, δηλαδή

1 χμ = 1000 μ.


Για να δούμε όμως τις μετατροπές του...


                                  Για να μετατρέψουμε μια μονάδα μέτρησης μήκους σε μικρότερη,

πολλαπλασιάζουμε με το 10, 100 ή 1.000.
Π.χ.

5 μ. * 10 = 50 δεκ.
5 μ. * 100 = 500 εκ.
5 μ. * 1000 = 5.000 χιλ.

                    Για να μετατρέψουμε μια μονάδας μέτρησης μήκους σε μεγαλύτερη,

διαιρούμε με το 10, 100 ή 1.000.

Π.χ.

4.000 χιλ. : 10 = 400 εκ.
4.000 χιλ. : 100 = 40 δεκ.
4.000 χιλ. : 1.000 = 4 μ.Στις μετατροπές θα σε βοηθήσει η παρακάτω "πυραμίδα":Όταν θέλουμε δηλαδή να μετατρέψουμε μια μονάδα μήκους
  •           από μεγαλύτερη σε μικρότερη
κάνουμε πολλαπλασιασμό με το 10 (μία σκάλα), το 100  (δύο σκάλεςή  το  1000  (τρεις σκάλες).


Αντίθετα, όταν θέλουμε να μετατρέψουμε μια μονάδα μήκους
  •             από μικρότερη σε μεγαλύτερη


κάνουμε διαίρεση με το 10 (μία σκάλα), το 100 (δύο σκάλες) ή το 1000 (τρεις σκάλες).


Π.χ. :
 
v     Θέλω να μετατρέψω 5 μέτρα σε δεκατόμετρα:    5 μ. = ___ δεκ.


Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα μέτρα στα δέκατα.


       Άρα ακολουθώ τα βελάκια και κάνω ένα πηδηματάκι.


                 Λέω 5 x 10 = 50.


                 Συνεπώς 5μ. = 50 δεκ.
v   Θέλω να μετατρέψω 9 μέτρα σε εκατοστά:  9 μ. = _____ εκ.


  Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα μέτρα στα εκατοστά.


          Άρα ακολουθώ τα βελάκια και κάνω δύο πηδηματάκια.


                Λέω 9 x 10 =90 και 90 x 10 = 900 (ή 9 x 100 =900).


             Συνεπώς    9μ. = 900 εκ.

                           


v  Θέλω να μετατρέψω 600 εκατοστά σε δέκατα:  600 εκ.  = _____ δεκ.

 
    Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα εκατοστά στα δέκατα.


                                                   Άρα ακολουθώ τα βελάκια και κάνω ένα πηδηματάκι.


                                                 Λέω 600 : 10 = 60.


                                                   Συνεπώς 600 εκ. = 60 δεκ.v  Θέλω να μετατρέψω 8.000 χιλιοστά σε μέτρα:  8.000 χιλ.  = _____ μ.


Σκέφτομαι: Θέλω να πάω από τα χιλιοστά στα μέτρα.


          Άρα ακολουθώ τα βελάκια και κάνω τρία πηδηματάκια.

    Λέω 8.000 : 10 = 800 και 800 : 10 = 80 και 80 : 10 = 8 (ή 8.000 : 1.000 = 8).


        Συνεπώς 8.000 χιλ. = 8 μ.

Next previous