Όλα για την τάξη μου: Στάση Βροχοσταλίδων (συνέχεια) - Παραγωγή λέξεων Cool Blue Outer Glow Pointer
Untitled

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Στάση Βροχοσταλίδων (συνέχεια) - Παραγωγή λέξεων
Πολλές από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε παράγονται, δηλαδή σχηματίζονται, από άλλες λέξεις.


  •  Οι λέξεις που φτιάχνονται από άλλες , λέγονται παράγωγες,

  •  ενώ οι λέξεις από τις οποίες βγήκαν αυτές οι λέξεις λέγονται  πρωτότυπες.Ποιες από τις λέξεις είναι παράγωγες και ποιες σύνθετες;
κάνε κλικ πάνω στην εικόνα..Next previous