Όλα για την τάξη μου: Φεβρουαρίου 2018 Cute Blue Pencil-->
Untitled

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Επίθετα σε: -ων,-ουσα,-ονΤα επίθετα που λήγουν σε –ων, -ουσα, -ον προέρχονται

Επίθετα σε:- ύς, -εία, -ύ
Τα επίθετα σε  -ύς, -εία, -ύ είναι σχετικά σπάνια και κλίνονται ως εξής :

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Next previous