Όλα για την τάξη μου: Προστακτική Ενεστώτα και Αορίστου Cool Blue Outer Glow Pointer
Untitled

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Προστακτική Ενεστώτα και Αορίστου
Προστακτική σχηματίζουν ο Ενεστώτας και ο Αόριστος.


 ➽  Η Προστακτική του Ενεστώτα σχηματίζεται με 

  • το θέμα του Ενεστώτα 
και 
  • τις καταλήξεις – ε, -ετε 
ρήματα α΄συζυγίας σε – ω 

 ➽ Τα ρήματα που τονίζονται στο – ώ ( ρήματα β΄συζυγίας ) σχηματίζουν την Προστακτική με 
  • το θέμα του Ενεστώτα 

 και
  • τις καταλήξεις –α, -άτε ..................... ➽  Στην  Ενεργητική φωνή του Αορίστου η Προστακτική σχηματίζεται 
  • με το θέμα της οριστικής του Αορίστου 
και 
  
  • την κατάληξη –(σ)τε. 
                        


       
..............................

                                                                               
                                                              κανόνες... 

Οι καταλήξεις στην προστακτική γράφονται με

και στο β΄ενικό και στο β΄πληθυντικό πρόσωπο

π.χ.

παίζε    ⇒  παίζετε.
Τα ρήματα της ενεργητικής φωνής που τελειώνουν σε

σχηματίζουν το β΄πληθυντικό πρόσωπο σε -ήστε

π.χ.
τραγουδώ  ⇒  τραγουδήστε.
Τα ρήματα της ενεργητικής φωνής που τελειώνουν σε  

σχηματίζουν το β΄πληθυντικό πρόσωπο σε -είτε

π.χ.
ανεβαίνω  ⇒ ανεβείτε
Τα ρήματα της παθητικής φωνής σε  -μαι  σχηματίζουν το β΄πληθυντικό προστακτικής σε - είτε.   

     π.χ.    

χαίρομαι  ⟹  χαρείτε
κρατιέμαι ⟹  κρατηθείτε
               
Αν το β΄πρόσωπο πληθυντικού σχηματίζεται με ( σ ),
δηλαδή -ήστε, γράφεται με ήτα ( η).

Αν όμως σχηματίζεται χωρίς ( σ ), 
δηλαδή - είτε, γράφεται με έψιλον γιώτα ( ει)

π.χ.

φιλώ   ⟶  φιλήστε

βγαίνω  ⟶ βγείτε Next previous