Όλα για την τάξη μου: Οκτωβρίου 2017 Cool Blue Outer Glow Pointer
Untitled

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Προστακτική Ενεστώτα και Αορίστου
Προστακτική σχηματίζουν ο Ενεστώτας και ο Αόριστος.

Χρήση εγκλίσεων
Συχνά συνηθίζουμε να λέμε στους άλλους τι να κάνουν ή τι να μην κάνουν.

Οι εγκλίσεις των ρημάτων
Οι εγκλίσεις είναι μορφές που παίρνει το ρήμα, ανάλογα με

 
Next previous