Όλα για την τάξη μου: Αναπτύγματα στερεών γεωμετρικών σωμάτων Cute Blue Pencil-->
Untitled

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Αναπτύγματα στερεών γεωμετρικών σωμάτων

Αν ξεδιπλώσουμε τα στερεά σώματα φτιάχνουμε τα αναπτύγματά τους.
Τα τετράγωνα που φτιάχνουν έναν κύβο, τα λέμε έδρες του κύβου.

Ο κύβος έχει 6 έδρες.


 Τα ορθογώνια που φτιάχνουν ένα παραλληλεπίπεδο, τα λέμε έδρες. 
Το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει 6 έδρες.
 Τα τρίγωνα που φτιάχνουν μία πυραμίδα, τα λέμε έδρες. 
Η τετραγωνική πυραμίδα έχει 5 έδρες.
Οι Πυραμίδες στην Αίγυπτο....
τετραγωνική πυραμίδα  • Κάθε στερεό σώμα μπορεί να έχει διαφορετικά αναπτύγματα

  • Δες τις έδρες, τις κορυφές, τις ακμές και τα αναπτύγματα του κύβου και της τριγωνικής πυραμίδας 

  • Και εδώ τα αναπτύγματα κύβου, παραλληλεπιπέδου, τριγωνικής και τετραγωνικής πυραμίδας
  • Δες τις έδρες μιας τετραγωνικής πυραμίδας
  • ...και τις έδρες του κύβου

  • Εντόπισε τα αναπτύγματα που σχηματίζουν κύβο


Next previous