Όλα για την τάξη μου: Συμμιγείς αριθμοί - πρόσθεση Cool Blue Outer Glow Pointer
Untitled

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Συμμιγείς αριθμοί - πρόσθεσηΣυμμιγείς λέγονται οι αριθμοί που περιέχουν αριθμούς και λέξεις.
π.χ.
56 κιλά και 167 γραμμάρια

2 μ 5 δεκ. 8 εκ. 2 χιλ.

Η λέξη συμμιγής προέρχεται από την πρόθεση συν και την αρχαία λέξη (ρήμα) μίγνυμι και σημαίνει ανάμεικτος.
Πώς κάνουμε πρόσθεση


  • Γράφουμε τον ένα συμμιγή κάτω από τον άλλο έτσι ώστε οι μονάδες κάθε τάξης να είναι κάτω από τις μονάδες της ίδιας τάξης.
  •  Προσθέτουμε χωριστά τους αριθμούς κάθε τάξης, αρχίζοντας από δεξιά (δηλαδή από τις μονάδες της μικρότερης τάξης)
  • Παρατηρούμε προσεκτικά καθένα από τα αθροίσματα που βρήκαμε. 
  • Αν κάποιο από αυτά περιέχει μονάδες ανώτερης τάξης, τότε τις βγάζουμε και τις προσθέτουμε στην αμέσως ανώτερη τάξη.

Παράδειγμα:

2 μ. 3 δεκ.  8 εκ.  7 χιλ. + 1μ. 2 δεκ.  3 εκ. 4 χιλ. =


      2 κ  500 γραμ + 1 κ 500 γραμ =
Η αντικατάστασή τους, άλλωστε, από τους δεκαδικούς είναι πολύ εύκολη:

12 μέτρα 6 δεκατόμετρα 7 εκατοστόμετρα =  12,67 μ. 

7 μέτρα 9 εκατοστόμετρα =  7,09 μ.


Next previous