Όλα για την τάξη μου: Τα επιρρήματα Cute Blue Pencil-->
Untitled

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Τα επιρρήματα
Επιρρήματα είναι άκλιτες λέξεις που συνοδεύουν ένα ρήμα ή ένα επίθετο.


ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ: ά-κλιτες λέξεις (=δεν κλίνονται)

Τα επιρρήματα φανερώνουν:

    Τόπο: -> για να τα βρούμε ρωτάμε πού;  

            ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ


Εδώ, εκεί, μέσα, έξω, πίσω, μπροστά, ψηλά, κοντά, πάνω, απέναντι, γύρω κ.α.  Τρόπο: -> για να τα βρούμε ρωτάμε πώς;

                 ΤΡΟΠΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ

Έτσι, αλλιώς, μαζί, καλά, σαν, ξαφνικά, μονομιάς, ευτυχώς, ξεχωριστά κ.α.


    Χρόνο: -> για να τα βρούμε ρωτάμε πότε;  

                    ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ

Τώρα, μετά, πρόσφατα, πάντα, κάποτε, πριν, απόψε αμέσως, συνεχώς κ.α.

    Ποσό: -> για να τα βρούμε ρωτάμε πόσο;

                ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ

Τόσο, όσο, πολύ, λίγο, κάμποσο, εξίσου, αρκετά, καθόλου, περισσότερο κ.α.
    Βεβαίωση: -> δηλώνουν βεβαίωση  

          ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ

Ναι, βέβαια, ασφαλώς, μάλιστα, σωστά, αλήθεια κ.α.


    Άρνηση: -> δηλώνουν άρνηση

           ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ

Όχι, δε(ν), μη (ν), όχι βέβαια κ.α.

    Δισταγμό: -> δηλώνουν δισταγμό  

           ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ

Ίσως, πιθανόν, άραγε, τάχα (τε), δήθεν κ.α.
             Πώς βρίσκουμε σωστά το είδος των επιρρημάτων:

 
π.χ.: Χτες πήγαμε στο θέατρο.
1.       Υπογραμμίζουμε το επίρρημα.

Χτες πήγαμε στο θέατρο

2.     Αφαιρούμε με το μυαλό μας το επίρρημα.

 ( Χτες )... πήγαμε στο θέατρο

3.     Προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή ερώτηση για να έχουμε την απάντηση ''χτες''

Πότε πήγαμε στο θέατρο; χτες

 Άρα η απάντηση είναι ότι το επίρρημα είναι ΧΡΟΝΙΚΟ

 Πάτα πάνω στην εικόνα και κάνε εξάσκηση..


Next previous