Όλα για την τάξη μου: Πώς κάνουμε γραμματική αναγνώριση; Cool Blue Outer Glow Pointer
Untitled

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Πώς κάνουμε γραμματική αναγνώριση;


http://blogs.sch.gr/chrysantor/2012/06/02/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD/ 


Θυμάμαι πώς κάνω γραμματική αναγνώριση λέξεων...
Όταν θέλουμε να κάνουμε αναγνώριση (γραμματική) μιας λέξης , θυμόμαστε ότι κάθε λέξη  έχει :
1. Τι είναι
 • ουσιαστικό
 • επίθετο

2. Γένος
 • Αρσενικό 
 •  θηλυκό 
 • ουδέτερο

3. Πτώσεις
 • Ονομαστική
 •  Γενική 
 • Αιτιατική 
 • Κλητική 


4. Αριθμός
 •  Ενικός 
 •  Πληθυντικός

5. Του... (πάντα την ονομαστική του ενικού αριθμού γράφω)
 • ουσιαστικού
 •  επιθέτου

Π.χ. 
 • Να κάνετε γραμματική αναγνώριση της λέξης : των καλαμιών
Είναι ουσιαστικό, γένος ουδετέρου, πτώση γενική , αριθμός πληθυντικός, του ουσιαστικού το καλάμι.

 •  Να κάνετε γραμματική αναγνώριση της λέξης : τις όμορφες


Είναι επίθετο, γένος θηλυκού, πτώση αιτιατική , αριθμός πληθυντικός, του επιθέτου ο όμορφος, η όμορφη, το όμορφο. • Γραμματική Αναγνώριση ρημάτωνΌταν θέλουμε να κάνουμε αναγνώριση (γραμματική) ενός ρήματος , 
θυμόμαστε ότι κάθε ρήμα έχει :


          1. Χρόνο

 •        ενεστώτας (τώρα)   π.χ. λύνω, γράφω
 •         παρατατικός (χθες συνέχεια) π.χ. έλυνα, έγραφα
 •         αόριστος (χθες μια στιγμή) π.χ. έλυσα, έγραψα
 •         παρακείμενος (ως τώρα) π.χ. έχω λύσει, έχω γράψει
 •         εξακολουθητικός μέλλοντας (αύριο συνέχεια) π.χ. θα λύνω, θα γράφω
 •         στιγμιαίος μέλλοντας (αύριο για μια στιγμή) π.χ. θα λύσω, θα γράψω
 •         υπερσυντέλικος (έγινε χθες πριν από κάτι άλλο) π.χ. είχα λύσει, είχα γράψε
 •         συντελεσμένος μέλλοντας (κάτι θα έχει τελειώσει στο μέλλον σε μια ορισμένη στιγμή)             π.χ. θα έχω λύσει, θα έχω γράψει

       2.  Πρόσωπο
 • Α΄ πρόσωπο (εγώ – εμείς)
 • Β΄ πρόσωπο (εσύ – εσείς)
 • Γ΄ πρόσωπο (αυτός, -ή, -ό – αυτοί, -ές, -ά


     3.  Αριθμός

 • ενικός (εγώ, εσύ, αυτός, -ή, -ό)
 • πληθυντικός (εμείς, εσείς, αυτοί, -ές, -ά)

    4.  Φωνή
 •  ενεργητική (-ω) π.χ. λύνω, γράφω 
 •  παθητική (-μαι) π.χ. λύνομαι, γράφομαι
   5.  Έγκλιση

 • οριστική
 • υποτακτική
 • προστακτική


   6. Συζυγία

 • α΄
 • β΄
    7. Να φέρουμε το ρήμα στο α΄ πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα, λέγοντας :

                                                εγώ τώρα + το ρήμα


Π.χ. 

 • Να κάνετε γραμματική αναγνώριση του ρήματος:  διαβάζεις


Είναι ρήμα, χρόνος ενεστώτας,  β΄ πρόσωπο ενικού αριθμού,  φωνή ενεργητική ,  έγκλιση οριστική, α΄συζυγία, του ρήματος  εγώ διαβάζω.Next previous