Όλα για την τάξη μου: Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100 και 1.000 Cute Blue Pencil-->
Untitled

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100 και 1.000
Όταν πολλαπλασιάζουμε έναν ακέραιο αριθμό με 10, 100, 1000,


  • γράφουμε τα ψηφία του αριθμού 
  •  του προσθέτουμε στο τέλος τόσα μηδενικά όσα είναι τα μηδενικά του 10, 100 ή 1000.
   Όταν διαιρούμε έναν ακέραιο αριθμό με 10, 100, 1000:

  • γράφουμε τα ψηφία του αριθμού 
  •  βάζουμε υποδιαστολή μετρώντας από το τέλος τόσα ψηφία όσα είναι τα μηδενικά του 10, 100 ή 1000.
   Όταν πολλαπλασιάζουμε έναν δεκαδικό αριθμό με 10, 100, 1000:


  • γράφουμε τα ψηφία του αριθμού (χωρίς την υποδιαστολή)
  • βάζουμε την υποδιαστολή σε νέα θέση, τόσα ψηφία δεξιότερα όσα είναι τα μηδενικά του 10, 100 ή 1000. 
  • Αν χρειάζεται, στο τέλος του αριθμού, συμπληρώνουμε με μηδενικά (και δε βάζουμε υποδιαστολή)

  Όταν διαιρούμε έναν δεκαδικό αριθμό με 10, 100, 1000:


  • γράφουμε τα ψηφία του αριθμού (χωρίς την υποδιαστολή)
  • βάζουμε την υποδιαστολή σε νέα θέση, τόσα ψηφία αριστερότερα, όσα είναι τα μηδενικά του 10, 100 ή 1000. 
  • Αν χρειάζεται, στην αρχή του αριθμού, συμπληρώνουμε με μηδενικά.


Next previous