Όλα για την τάξη μου: Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000 Cute Blue Pencil-->
Untitled

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000
Πώς μπορώ να γράψω έναν αριθμό...
Ένας αριθμός μπορεί να γραφεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους : 
  •  Μπορεί να γραφεί με ψηφία  

       
             π.χ.       46.500                         

  •           Με λέξεις    π.χ.           σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια 
  • Με μεικτό τρόπο, με ψηφία και με λέξεις 

   
  π.χ.         46 χιλιάδες 500 

   

   Η αξία των ψηφίων ενός αριθμού αλλάζει ανάλογα με τη θέση που κατέχουν τα ψηφία αυτά.
  Στους τετραψήφιους , για παράδειγμα , τη μεγαλύτερη αξία έχει ένα ψηφίο όταν βρίσκεται στη θέση των χιλιάδων και τη μικρότερη όταν βρίσκεται στη θέση των μονάδων .


          Παράδειγμα :

  Στον αριθμό 3.564 μεγαλύτερη αξία έχει το ψηφίο 3  και μικρότερη το ψηφίο   4 .

                                                                             

  Τι πρέπει να γνωρίζω για τη σχέση μεταξύ των τάξεων των αριθμών
  • 10 Μονάδες συμπληρώνουν                   1 Δεκάδα ( 10 ) δηλαδή 10 Μονάδες
  •  10 Δεκάδες συμπληρώνουν                   1 Εκατοντάδα ( 100 ) δηλαδή 100 Μονάδες
  • 10 Εκατοντάδες συμπληρώνουν             1 Χιλιάδα ( 1.000 ) δηλαδή 1.000 Μονάδες
  •  10 Χιλιάδες συμπληρώνουν                 1 Δεκάδα Χιλιάδα ( 10.000 ) δηλαδή 10.000 Μονάδες 
  • 10 Δεκάδες Χιλιάδες συμπληρώνουν      1 Εκατοντάδα Χιλιάδα ( 100.000 ) δηλαδή 100.000


  Για να συγκρίνουμε δυο αριθμούς εξετάζουμε πρώτα τον αριθμό των ψηφίων τους.!!!

  • Ο αριθμός με τα περισσότερα ψηφία είναι πάντοτε μεγαλύτερος. 
  • Αν έχουν όμως τον ίδιο αριθμό ψηφίων τότε συγκρίνουμε τα ψηφία τους ξεκινώντας από τη θέση με τη μεγαλύτερη αξία, δηλαδή από τα αριστερά του αριθμού .
  •  Αν τα ψηφία είναι ίσα, συνεχίζω προς τα δεξιά μέχρι κάποιο από τα ψηφία να είναι μεγαλύτερο στον έναν αριθμό από τον άλλο
     
       Παράδειγμα :

   Ο αριθμός 3.904 είναι μικρότερος από τον αριθμό 3.940 , γιατί ,

  •  ενώ το ψηφίο των χιλιάδων ( 3
  • και το ψηφίο των εκατοντάδων ( 9 ) είναι το ίδιο και στους δύο αριθμούς , 
  • το ψηφίο των δεκάδων διαφέρει ( το 0 είναι μικρότερο από το 4 ) .
  Κάνε την άσκηση κάνοντας κλικ ΕΔΩ (για μεγαλύτερη ανάλυση) 

  ή παίξε κάτω

  Next previous