Όλα για την τάξη μου: Η πράξη της διαίρεσης Cool Blue Outer Glow Pointer
Untitled

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Η πράξη της διαίρεσης


Στα αρχαία ελληνικά η κατάληξη -τέος σημαίνει «αυτός που πρέπει να...».
Επομένως διαιρετέος είναι ο αριθμός που πρέπει να διαιρεθεί.


 • Ο πρώτος αριθμός λέγεται Διαιρετέος. Ο δεύτερος αριθμός ονομάζεται διαιρέτης.
 •    Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε λέγεται πηλίκο.
 •    Αυτό που περισσεύει (αν υπάρχει) λέγεται υπόλοιπο.
Για να επαληθεύσουμε τη διαίρεση
 πολλαπλασιάζουμε τον διαιρέτη με το πηλίκο 
και 
προσθέτουμε το υπόλοιπο (αν υπάρχει).

Πάμε να δούμε πώς γίνεται η κάθετη διαίρεση

 


 • Πώς διαιρώ με μονοψήφιο διαιρέτη


 •   Ένα ψηφίο έχει ο διαιρέτης, ένα τονίζουμε αριστερά του διαιρετέου και λέμε :       

         « Το 3 στο 7 χωράει …2 φορές ».

 •   Γράφουμε το 2  στη θέση του πηλίκου.  


 •   Πολλαπλασιάζουμε το 2 με το 3 (διαιρέτης). 
 •   Γράφουμε το 6 κάτω από το 7.
 •   Αφαιρούμε από το 7 το 6
 •   Κατεβάζουμε δίπλα στο 1 και το 5 και λέμε :

              « Το 3 στο 15 χωράει … 5 φορές ».
 •   Γράφουμε το 5 στη θέση του πηλίκου. 
 •   Πολλαπλασιάζουμε το 5 με το 3 και αφαιρούμε το γινόμενο από το 15

Άλλο ένα παράδειγμα..  ΛΕΜΕ:
 •   Ένα ψηφίο έχει ο διαιρέτης κι ένα χωρίζουμε από τα αριστερά του Διαιρετέου (πάνω από το 2 βάζουμε έναν τόνο)
 •   Το 2 στο 2 χωράει 1 φορά. Γράφουμε το 1 στο πηλίκο και το πολλαπλασιάζουμε με το διαιρέτη: 1Χ2 =2. Το 2 το γράφουμε κάτω από το 2 και το αφαιρούμε. 2 – 2 = 0
 •   Δίπλα στο 0 κατεβάζουμε το δεύτερο ψηφίο του διαιρετέου το 6 (και το σημειώνουμε με έναν τόνο).
 •   Το 2 στο 6  χωράει  3 φορές. Γράφουμε το 3 στο πηλίκο και το πολλαπλασιάζουμε  με το διαιρέτη (2). 3Χ2=6. Το γράφουμε κάτω από το 6 και το αφαιρούμε. 6-6=0
 •   Δίπλα στο 0 κατεβάζουμε το τρίτο ψηφίο του διαιρετέου το 4 (και το σημειώνουμε με έναν τόνο).
 •    Το 2 στο 4  χωράει  2 φορές. Γράφουμε το 2 στο πηλίκο και το πολλαπλασιάζουμε  με το διαιρέτη (2). 2Χ2=4. Το γράφουμε κάτω από το 4 και το αφαιρούμε. 4-4=0ΔΟΚΙΜΗ

    132     (πηλίκο)
    Χ        2     (διαιρέτης)  
--------------------------------   
          264     (Διαιρετέος)


Η δοκιμή της διαίρεσης είναι ο πολλαπλασιασμός του πηλίκου με τον διαιρέτη. 
Αν βρούμε από τον πολλαπλασιασμό τους τον  Διαιρετέο τότε η διαίρεση που κάναμε είναι σωστήΔιαιρέσεις που το υπόλοιπο ΔΕΝ είναι μηδέν ( 0 ) 
λέγονται ατελείς Προσοχή  ! 


Το υπόλοιπο πρέπει να είναι μικρότερο από τον διαιρέτη  !!!

Next previous