Όλα για την τάξη μου: Ενεργητική και παθητική σύνταξη - Μετατροπή Cute Blue Pencil-->
Untitled

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Ενεργητική και παθητική σύνταξη - Μετατροπή

Το ίδιο νόημα μπορούμε  να το εκφράσουμε  και με ενεργητική και με παθητική σύνταξη.

Όταν  έχουμε  ενεργητική  σύνταξη,  τότε  το  ρήμα  δηλώνει  ότι  κάποιος  κάνει  κάτι.
Στην ενεργητική σύνταξη το ρήμα βρίσκεται στην ενεργητική φωνή.

π.χ.


    
 Κάποιος              κάνει                       κάτι
          ↕                     ↨                             ↕

Η  δασκάλα         διαβάζει         ένα παραμύθι.

➤ Όταν  έχουμε  παθητική  σύνταξη,  τότε  το  ρήμα  δηλώνει  ότι  κάποιος  παθαίνει  κάτι  από  κάποιον  ή  από  κάτι.

⭐ Στην παθητική σύνταξη το ρήμα βρίσκεται στην παθητική φωνή.

π.χ.

             
 


Κάποιος / κάτι          παθαίνει  κάτι            από  κάποιον / κάτι
                                        ↕                              ↕                                         ↕
                       
   Ο  ασθενής             εξετάζεται                 από  τον  γιατρό.

✓   Πώς  μετατρέπουμε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 

  '' Ο κηπουρός κλάδεψε τα δέντρα '' 


                            
  • το αντικείμενο της πρότασης στην ενεργητική σύνταξη γίνεται υποκείμενο της πρότασης στην παθητική σύνταξη
                 π.χ.
                                 ( ποιος ή ποια; )
                          τα δέντρα     ⟾  τα δέντρα
  • το ρήμα γίνεται παθητικής φωνής
             π.χ.              
                                           ( τι έπαθαν; )
                      κλάδεψε   ⟾ κλαδεύτηκαν
  • η λέξη που στην ενεργητική σύνταξη ήταν υποκείμενο, στην παθητική σύνταξη γίνεται ποιητικό αίτιο.
                      (παίρνει μπροστά του το '' από '', για να μας δείξει από ποιον έγινε η ενέργεια)
     
π.χ.  

                             (από ποιον; )
 Ο κηπουρός  από τον κηπουρό

  •     Ο χρόνος του ρήματος, κατά τη μετατροπή δεν αλλάζει και παραμένει ο ίδιος.                                 ✓  Πώς μετατρέπουμε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική :'' Η κυκλοφορία ρυθμίστηκε από τον τροχονόμο.''

                          
  • το ποιητικό αίτιο γίνεται υποκείμενο της πρότασης στην ενεργητική σύνταξη .

      π.χ.
                                                ( ποιος; )
              από τον τροχονόμο  ⟾ ο τροχονόμος

  • το ρήμα γίνεται ενεργητικής φωνής, 

   π.χ.
                                 ( τι έκανε ; )
            ρυθμίστηκε  ρύθμισε

  • η λέξη που στην παθητική σύνταξη ήταν υποκείμενο στην ενεργητική σύνταξη γίνεται αντικείμενο.    
 π.χ.
                                      ( ποιον / ποια ; )
             Η κυκλοφορία  ⟾  την κυκλοφορία


  • Ο χρόνος του ρήματος, κατά τη μετατροπή δεν αλλάζει και παραμένει ο ίδιος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το σχόλιό σου θα εμφανιστεί μόλις εγκριθεί

Next previous