Όλα για την τάξη μου: 45. Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα Cute Blue Pencil-->
Untitled

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

45. Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα
Όλες οι πληροφορίες που μπορούμε να συγκεντρώσουμε


από παρατηρήσεις, μετρήσεις, εξετάσεις ερωτηματολόγια κ.λπ. λέγονται δεδομένα.Για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε τα δεδομένα αυτά πρέπει να τα οργανώσουμε και να τα παρουσιάσουμε με τη μορφή εικόνας, τα γραφήματα.
 Η Στατιστική μας βοηθήσει να κατασκευάζουμε τέτοιες εικόνες αλλά και να τις ερμηνεύουμε.Τα γραφήματα μπορεί να έχουν διάφορες μορφές όπως 
  • ραβδόγραμμα,
  • εικονόγραμμα , 
  • πίτα ,  κ.λ.π.

Σε ένα γράφημα ράβδων ή ραβδόγραμμα συγκρίνουμε τα δεδομένα, συγκρίνοντας τα μήκη (ή τα ύψη) των ράβδων.


Τα χαρακτηριστικά ενός ραβδογράμματος είναι:


  • Το ραβδόγραμμα πρέπει πάντα να έχει τίτλο.
  •  Η αριθμητική κλίμακα μπορεί να είναι στην οριζόντια ή στην κάθετη πλευρά, οπότε οι ράβδοι είναι αντίστοιχα οριζόντιες ή κάθετες.
  •  Οι αποστάσεις ανάμεσα στους αριθμούς πρέπει να είναι ίσες.
Το εικονόγραμμα είναι ένα είδος ραβδογράμματος, στο οποίο χρησιμοποιείται ένα σύμβολο ή μια εικόνα για να αναπαραστήσει έναν συγκεκριμένο αριθμό αντικειμένων .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το σχόλιό σου θα εμφανιστεί μόλις εγκριθεί

Next previous