Όλα για την τάξη μου: 40. Εκτιμώ το ποσοστό Cute Blue Pencil-->
Untitled

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

40. Εκτιμώ το ποσοστόΣυγκρίνω (πο)σωστά %.


Ποσοστό ενός ποσού είναι ένα μέρος του ποσού αυτού  προς όλο το ποσό.(σύνολο)


Ποσοστό στα 100 είναι ένα μέρος του ποσού που έχει τιμή 100 και γράφεται

  • με κλάσμα που έχει αριθμητή το μέρος

 και παρονομαστή το 100

  • ή με το σύμβολο %
Για να  μετατρέψω ένα κλάσμα σε ποσοστό στα 100 (%)  :

  • γράφω τον λόγο και 
  •  τον μετατρέπω σε ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή το 100 πολλαπλασιάζοντας και τους δύο όρους με τον ίδιο αριθμό
  •  διαιρώ τον αριθμητή με τον παρονομαστή ,
κάθε δεκαδικός αριθμός μπορεί να γραφτεί ως δεκαδικό κλάσμα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το σχόλιό σου θα εμφανιστεί μόλις εγκριθεί

Next previous