Όλα για την τάξη μου: 22. Σύγκριση κλασμάτων Cute Blue Pencil-->
Untitled

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

22. Σύγκριση κλασμάτων
Τα κλάσματα μπορούμε να τα συγκρίνουμε  και να τα διατάξουμε
κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.


  • Ανάμεσα σε δύο ομώνυμα κλάσματα 

μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει τον μεγαλύτερο αριθμητή.
  • Για να συγκρίνουμε ετερώνυμα κλάσματα :

Α.  τα μετατρέπουμε πρώτα σε ομώνυμα, βρίσκοντας το Ε.Κ.Π.των παρονομαστών Β. τα μετατρέπουμε σε δεκαδικούς αριθμούς διαιρώντας τον αριθμητή με τον παρονομαστή.

Και ένας άλλος τρόπος ...

Πολλαπλασιάζω χιαστί και το μεγαλύτερο αποτέλεσμα που θα έχω  είναι το μεγαλύτερο κλάσμα.


Στα ετερώνυμα κλάσματα που έχουν τον ίδιο αριθμητή, μεγαλύτερο είναι εκείνο με τον μικρότερο παρονομαστή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το σχόλιό σου θα εμφανιστεί μόλις εγκριθεί

Next previous