Όλα για την τάξη μου: Οι εγκλίσεις των ρημάτων Cute Blue Pencil-->
Untitled

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Οι εγκλίσεις των ρημάτων
Οι εγκλίσεις είναι μορφές που παίρνει το ρήμα, ανάλογα με

 

το τι θέλει να δηλώσει ο ομιλητής :

βεβαιότητα, επιθυμία, προσταγή.

Οι εγκλίσεις είναι τρεις :

 Οριστική 


Η οριστική εκφράζει ένα γεγονός βέβαιο και πραγματικό


π.χ.
- Αύριο θα πάμε εκδρομή.

- Δε θα πάμε εκδρομή αύριο. ( άρνηση )

- Θα πάμε εκδρομή αύριο; ( ερώτηση )
  • Η οριστική παίρνει άρνηση δε(ν).                      

Υποτακτική 

Η υποτακτική φανερώνει κάτι που επιθυμούμε ή περιμένουμε να γίνει.π.χ.
- Θέλει να αποκτήσει καινούργιο ποδήλατο.

- Ας βιαστούμε καλύτερα.
Σχηματίζουμε την υποτακτική βάζοντας μπροστά από το ρήμα ένα από τα μόρια

ας, να 
ή κάποιον από τους συνδέσμους

για να, όταν, πριν, άμα Υποτακτική έγκλιση έχουν τρεις χρόνοι: 

ο ενεστώτας, ο αόριστος και ο παρακείµενος της ενεργητικής και της παθητικής φωνής.


Ενεργητική φωνή                           Παθητική φωνή

Ενεστώτας          να ποτίζω                                      να ποτίζοµαι
Αόριστος             να ποτίσω                                         να ποτιστώ
Παρακείµενος       να έχω ποτίσει                             να έχω ποτιστεί
Προστακτική


Η προστακτική φανερώνει προσταγή, επιθυμία, ευχή.

π.χ.

- Κάτσε κάτω αμέσως.
- Φέρε μου ένα ποτήρι νερό.

- Γίνε καλά γρήγορα....Προστακτική έγκλιση έχουν δύο χρόνοι:
 ο ενεστώτας και ο αόριστος της ενεργητικής και της παθητικής φωνής. 
Επίσης η προστακτική έχει µόνο δύο πρόσωπα:
το β΄ ενικό και το β΄ πληθυντικό. Το Απαρέμφατο και η Μετοχή δεν είναι εγκλίσεις !


Next previous