Όλα για την τάξη μου: Μετρώ τον χρόνο - πρόσθεση συμμιγών αριθμών (2) Cute Blue Pencil-->
Untitled

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Μετρώ τον χρόνο - πρόσθεση συμμιγών αριθμών (2)

Για να προσθέσω τους συμμιγείς αριθμούς του χρόνου , ακολουθώ

και πάλι τα γνωστά βήματα...

  • Έχω να προσθέσω 
5 έτη 11 μήνες 25 ημέρες με 2 έτη 10 μήνες 21 ημέρες.


Βήμα 1ο
  • Προσέχω ...!!!   ..τοποθετώ σωστά τους αριθμούς μου ...

Βήμα 2ο
  • Κάνω κανονικά την πρόσθεση σε κάθε ''ομάδα''..
Βήμα 3ο
  • Ξέρω ότι....

  1. οι 30 ημέρες μου κάνουν 1 μήνα
  2. οι 12 μήνες μου κάνουν 1 έτος
οπότε, κάνω τις απαραίτητες μετατροπές..!!!
Next previous