Όλα για την τάξη μου: Γη...... Cute Blue Pencil-->
Untitled

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Γη......

                                                           

Η λέξη '' γη '' όταν ενώνεται με άλλες λέξεις αλλάζει και γράφεται διαφορετικά!


  • όταν είναι α’ συνθετικό γίνεται γεω-,


π.χ. 
                                       γη        +        γραφή    =          γεωγραφία


  • όταν είναι β’ συνθετικό γίνεται  –γειος, - γεια, - γειο

π.χ. 

                                                ύδωρ             +       γη      =           υδρόγειος


Next previous