Όλα για την τάξη μου: Ο Υπερσυντέλικος Cool Blue Outer Glow Pointer
Untitled

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Ο Υπερσυντέλικος
Υπερσυντέλικος  είναι ο χρόνος που φανερώνει πως
αυτό που σημαίνει το ρήμα ήταν τελειωμένο στο παρελθόν πριν γίνει κάτι άλλο.

  •  Σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα είχα


π.χ.


        Όταν ήρθες, εγώ είχα καθαρίσει το σπίτι.

        (παρελθόν-τελειωμένο πριν από κάτι άλλο)Είχα διαβάσει ήδη δύο ώρες, όταν ήρθες.

(παρελθόν-τελειωμένο πριν από κάτι άλλο)


Next previous