Όλα για την τάξη μου: Θηλυκά ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα σε - ά Cute Blue Pencil-->
Untitled

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Θηλυκά ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα σε - ά Θυμάμαι ότι τα  ουσιαστικά χωρίζονται σε ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα.


Ισοσύλλαβα είναι αυτά που έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών σε όλους αριθμούς και όλες τις πτώσεις.

Ανισοσύλλαβα είναι αυτά που δεν έχουν παντού τον ίδιο αριθμό συλλαβών.  • Τα θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ά είναι οξύτονα, παροξύτονα και προπαροξύτονα.
  • Τα οξύτονα θηλυκά σε -ά είναι ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα. Next previous