Όλα για την τάξη μου: Ασύνδετο σχήμα Cute Blue Pencil-->
Untitled

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Ασύνδετο σχήμα

Πολλές φορές, όταν μιλάμε και θέλουμε να μεταδώσουμε μια πληροφορία γρήγορα,
λέμε τις προτάσεις τη μια αμέσως μετά την άλλη, χωρίς να χρησιμοποιούμε σύνδεσμο, αλλά μόνο


                                                        κόμμα  <<  ,  >>


π.χ. 


Σηκώθηκε , πλύθηκε , ντύθηκε , έφαγε και έφυγε για το σχολείο.
  • Στο παράδειγμα υπάρχουν πέντε προτάσεις, αφού υπάρχουν πέντε ρήματα. 
Σηκώθηκε , πλύθηκε , ντύθηκε , έφαγε , έφυγε 
  • Η κάθε πρόταση μπαίνει δίπλα στην άλλη. 
  • Δεν υπάρχει κάποια λέξη που να τις ενώνει. 
  • Χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα.
Η Ελένη είναι μια κοπέλα ψηλή, λεπτή, όμορφη και καλοντυμένη.Αυτός ο τρόπος σύνδεσης λέγεται ασύνδετο σχήμα. 

 


Παρ' ότι το παραπάνω σχήμα έχει "και" στο τέλος του, παραμένει ασύνδετο


Το ασύνδετο σχήμα το χρησιμοποιούμε όταν:

  • θέλουμε να μιλήσουμε ή γράψουμε με έναν τρόπο απλό, γρήγορο, κοφτό και ζωντανό

ή

  • θέλουμε πολλά νοήματα να τα παρουσιάσουμε ενωμένα σε ένα σύνολοπ.χ. 

« Η Άνοιξη μπήκε, ο καιρός μαλάκωσε, οι βροχές μειώθηκαν, 
ο ήλιος εμφανίζεται πιο συχνά ».Στο ασύνδετο σχήμα οι προτάσεις δεν συνδέονται μεταξύ τους· 
απλώς μπαίνει η μία δίπλα στην άλλη και χωρίζονται με κόμμα.


Next previous