Όλα για την τάξη μου: Σύνθετες λέξεις Cool Blue Outer Glow Pointer
Untitled

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Σύνθετες λέξεις
Σύνθεση λέγεται η ένωση δύο (ή και τριών) διαφορετικών λέξεων ώστε να σχηματιστεί μια νέα λέξη.Η νέα αυτή λέξη που θα προκύψει λέγεται σύνθετη λέξη.

Άρα, Σύνθετες είναι οι λέξεις που γίνονται από άλλες,  αν τις ενώσουμε.
Π.χ.:

κλειδί + θήκη:       κλειδοθήκη
μαχαίρια + πιρούνια:  μαχαιροπίρουνα
μπαίνω + βγαίνω:    μπαινοβγαίνω
παρά + μένω:     παραμένω

Οι απλές λέξεις που ενώνονται λέγονται συνθετικά. 

Πχ:

αναβοσβήνω =  ανάβω   (πρώτο συνθετικό) + σβήνω  (δεύτερο συνθετικό)
Προσοχή:
Πολλές λέξεις όταν ενώνονται, παίρνουν ανάμεσά τους ένα φωνήεν, το
 - ο -

το οποίο μπαίνει στη θέση της κατάληξης της πρώτης λέξης. 
Π.χ.:νύχτα + λουλούδι: νυχτολούλουδο
            χελιδόνι + φωλιά: χελιδονοφωλιά


Next previous