Όλα για την τάξη μου: Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς -Θεωρία και παιχνίδι Cool Blue Outer Glow Pointer
Untitled

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς -Θεωρία και παιχνίδι
 Οι δεκαδικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να εκφράσουμε με ακρίβεια

κάποιες μετρήσεις μεγεθών που είναι μικρότερα από την ακέραιη μονάδα .

Π.χ.

2,5 € , 0,25 μ. , 1,525 κιλά , κ.ά

Οι δεκαδικοί αριθμοί αποτελούνται από ένα ακέραιο και ένα δεκαδικό μέρος που χωρίζονται μεταξύ τους με την υποδιαστολή (,).
Οι δεκαδικοί αριθμοί σχηματίζονται από μονάδες διάφορων τάξεων στο ακέραιο και στο δεκαδικό μέρος.
Σ’ ένα δεκαδικό αριθμό ένα ψηφίο, ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται μέσα στον αριθμό, έχει διαφορετική αξία.   


  •  Για να διαβάσουμε ένα δεκαδικό αριθμό , διαβάζουμε πρώτα όλο το ακέραιο μέρος του αριθμού, λέμε τη λέξη «και» και μετά όλο το δεκαδικό μέρος με το όνομα του τελευταίου ψηφίου.

 Π.χ. 
  • 2,35        2 ακέραιος και 35 εκατοστά 
12,125    12 ακέραιος και 125 χιλιοστά
  • 4,5           4 ακέραιος και 5 δέκατα 

Όταν το ακέραιο μέρος είναι 0, δεν το διαβάζουμε .

 π.χ

0,425             425 χιλιοστά 


  • Για να γράψουμε ένα δεκαδικό αριθμό προσέχουμε τα εξής: 
Όταν ακούμε ότι ο δεκαδικός έχει δέκατα , τότε το δεκαδικό του μέρος θα έχει 1 ψηφίο , 
εκατοστά τότε το δεκαδικό του μέρος θα έχει 2 ψηφία , 
χιλιοστά 3 ψηφία κ.ο.κ. 
Έτσι λοιπόν δεν ξεχνάμε, όταν χρειάζεται, να συμπληρώνουμε με τα ανάλογα μηδενικά μετά την υποδιαστολή .

 Π.χ.

 Ο δεκαδικός αριθμός πέντε και έξι χιλιοστά γράφεται 5,006 
Ο δεκαδικός αριθμός πέντε και έξι εκατοστά γράφεται 5,06 
Όταν στο δεκαδικό αριθμό δεν υπάρχουν ακέραιες μονάδες, τότε βάζουμε υποχρεωτικά το μηδέν . Π.χ. 
Ο δεκαδικός αριθμός πέντε χιλιοστά γράφεται 0,005
  • Η αξία ενός δεκαδικού αριθμού δεν αλλάζει , αν στο τέλος του προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε (αν έχει) όσα μηδενικά θέλουμε .

Π.χ.

 4,5 = 4,50 = 4,500 

και αντίστροφα

2,500 = 2,50 = 2,5  • Κάθε ακέραιο αριθμό μπορούμε να τον τρέψουμε σε δεκαδικό αν βάλουμε στο τέλος του υποδιαστολή και προσθέσουμε κατόπιν όσα μηδενικά θέλουμε.

Π.χ.

4 = 4,0 = 4,00 = 4,000

Και τώρα ώρα για παιχνίδι..!!!


Κάνε κλικ στην εικόνα και παίξε!


Next previous