Όλα για την τάξη μου: Ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα αρσενικά ουσιαστικά σε -ας Cute Blue Pencil-->
Untitled

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα αρσενικά ουσιαστικά σε -ας

Τα  ουσιαστικά , ανάλογα με τις συλλαβές τους, χωρίζονται


σε ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα.

Ισοσύλλαβα ονομάζονται τα αρσενικά ουσιαστικά σε –ας τα οποία κατά την κλίση τους έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών και στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό .
                                                  π.χ. ο ταμίας - οι ταμίες

               
   

                                     Ενικός αριθμός

Ονομ.
ο
άντρας
πατέρας
ταμίας
χειμώνας
Γεν.
του
άντρα
πατέρα
ταμία
χειμώνα
Αiτ.
το(ν)
άντρα
πατέρα
ταμία
χειμώνα
Κλητ.
 -
άντρα
πατέρα
ταμία
χειμώνα
                        
                              Πληθυντικός αριθμός

Ονομ.
οι
άντρες
πατέρες
ταμίες
χειμώνες
Γεν.
των
αντρών
πατέρων
ταμιών
χειμώνων
Αιτ.
τους
άντρες
πατέρες
ταμίες
χειμώνες
Κλητ.
 -
άντρες
πατέρες
ταμίες
χειμώνες


Ανισοσύλλαβα ονομάζονται τα αρσενικά σε –ας  τα οποία κατά την κλίση τους έχουν μία συλλαβή παραπάνω στον πληθυντικό αριθμό.
                         π.χ. ο ψαράς –οι ψαράδες              Ενικός αριθμός

Ονομ.
ο
ψαράς
Γεν.
του
ψαρά
Αιτ.
τον
ψαρά
Κλητ.

ψαρά

    Πληθυντικός αριθμός

Ονομ.
οι
ψαράδες
Γεν.
των
ψαράδων
Αιτ.
τους
ψαράδες
Κλητ.

ψαράδες
 

2 σχόλια:

Το σχόλιό σου θα εμφανιστεί μόλις εγκριθεί

Next previous