Όλα για την τάξη μου: Τα Επίθετα Cute Blue Pencil-->
Untitled

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Τα Επίθετα

    

Τα επίθετα είναι λέξεις που συνοδεύουν ουσιαστικά και

δίνουν σε αυτά κάποια χαρακτηριστικά και κάποιες ιδιότητες.


Π.χ: 

                          Το  αυτοκίνητο  
Το κόκκινο  αυτοκίνητο
Προσοχή !!!   
 Γι’ αυτό κλίνονται με τον ίδιο τρόπο που κλίνεται και το ουσιαστικό τους.
Next previous